รันดราย (Run Dry) คือ

รันดราย (Run Dry) คืออะไร

ปั๊มรันดราย (Run Dry) คืออะไร

อีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ทำให้ปั๊มน้ำเกิดความเสียหาย เมื่อปั๊มน้ำมีของเหลวน้อยเกินไปหรือไม่มีของเหลวสำหรับสูบ-จ่ายน้ำจนทำให้เกิด การรันดราย (Run Dry) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งปั๊มน้ำหรือปั๊มจุ่มทุุกประเภท ไม่ว่าจะปั๊มสารเคมีแนวตั้ง ปั๊มเคมีแนวนอน ปั๊มน้ำแม่เหล็ก ปั๊มน้ำบ้าน ปั๊มน้ำทั่วไป ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือแม้กระทั่งปั๊มไดอะแฟรม โดยปั๊มน้ำแต่ละประเภทจะสามารถทนต่อการเกิดรันดราย (Run Dry) ได้มากน้อยแตกต่างกันไป แต่ปั๊มบางประเภทก็สามารถใช้งานแบบรันดราย (Run Dry) ได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวปั๊มโดยจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของปั๊มนั้นๆ

เมื่อปั๊มน้ำเกิดการ รันดราย (Run Dry) อาจส่งผลทำให้วัสดุหรืออุปกรณ์ภายในของปั๊มเกิดความเสียหายได้ เช่น เมื่อเกิดการรันดรายจะทำให้ปั๊มน้ำ (Water Pump) มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนอาจทำให้วัสดุภายใน เช่น แม็คซีล (Mechanical Seal) เกิดความเสียหาย หรือทำให้วัสดุที่เป็นพลาสติกหรือยางละลายได้ หรือหากเป็นปั๊มจุ่ม หรือปั๊มสูบน้ำเสีย (Submersible Pump) อาจส่งผลทำให้มอเตอร์ไหม้ทันที ฉะนั้นในการติดตั้งปั๊มน้ำหรือปั๊มจุ่มควรศึกษาวิธีการติดตั้งหรือทำตามคำแนะนำ ในการติดตั้งปั๊มที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการรันดราย (Run Dry) หรือป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตัวปั๊ม แต่ยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถช่วยป้องกันปั๊มน้ำหรือปั๊มจุ่มเสียหายจากการรันดราย (Run Dry) คือการติดตั้วตัวป้องกัน เช่น สำหรับปั๊มน้ำทั่วไป สามารถติดตั้งสวิทซ์ตรวจจับการไหลของน้ำ (Flow Switch) , ลูกลอยวัดระดับแบบสายเคเบิ้ล (Cable Float Switch) , ก้านอิเล็กโทรด (Electrode Level Switch) , อุปกรณ์ป้องกันปั๊มน้ำเดินตัวเปล่า (Dry Run Protection) และสำหรับปั๊มจุ่ม ปั๊มสูบน้ำเสีย สามารถติดตั้งสวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า (Float Switch) หรือสามารถเลือกปั๊มจุ่มรุ่นที่มาพร้อมลูกลอยในตัวได้เลย

 

ดูรายการสินค้าปั๊มน้ำทั้งหมดได้ที่นี่

ดูบทความการเลือกสวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้าได้ที่นี่