เงื่อนไขการขาย

เงื่อนไขการขาย

  1. เนื่องจากสินค้า ใน toolsheep.com เป็นสินค้าคงค้างสต๊อก แต่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพภายนอกของสินค้าอาจไม่ใหม่ หรือมีตำหนิ ซึ่งทางร้านไม่รับปรับปรุงสภาพภายนอกของสินค้าแต่อย่างใด
   • ทางร้านจะทำการส่งรูปภาพสินค้าจริงให้กับลูกค้าก่อนทำการตกลงซื้อขายกับลูกค้า หรือ ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าได้เองที่สาขา เพื่อตรวจสภาพสินค้า ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง
   • ถ้าลูกค้ารับสินค้าโดยไม่ได้ตรวจเช็ค ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การตรวจ, ยืนยันการสั่งซื้อโดยไม่มีเงื่อนไข และยอมรับเงื่อนไขสภาพสินค้าที่ส่ง หรือรับไป
  2. สำหรับสินค้าที่มีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือมีมอเตอร์ในตัวสินค้า, ทางร้านจะทำการทดสอบการใช้งานสินค้าก่อนทำการส่งสินค้าทุกครั้งก่อนทำการส่งสินค้า เพื่อยืนยันว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งยังคงใช้งานได้ปกต
    • ลูกค้าสามารถเข้ามาดูการทดสอบการทำงานของสินค้าได้ที่สาขา และรับสินค้ากลับได้เลย (นัดล่วงหน้า) หรือ
    • ลูกค้าสามารถขอให้ทางร้านส่งคลิป VDO การทดสอบการทำงานสินค้า ก่อนทำการส่ง
  3. ในกลุ่มสินค้าระบายสต็อค, การขายจะเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด สินค้าจึงไม่มีการรับประกัน (หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไขสำหรับบางสินค้าที่ทางร้านระบุ)
    • ในกรณีสินค้ามีปัญหา ณ วันที่รับไป, ลูกค้ายินยอมให้ทางร้านทำการซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ (ทางร้านสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายถ้าปัญหาการใช้งานเกิดจากทางลูกค้านำไปใช้ผิดประเภท)
    • ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้

การจัดส่งสินค้า

  1. ลูกค้า กรุงเทพ และปริมณฑล ทางร้านสามารถทำการจัดส่งให้ถึงที่ โดยคิดค่าจัดส่งตามขนาด และน้ำหนัก
  2. ทางร้านสงวนสิทธิ์เป็นผู้เลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะสมให้ในการส่งสินค้าแต่ละครั้ง
  3. ลูกค้า ตจว.ทางร้านมีบริการให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบชนิด เก็บค่าขนส่งต้นทาง หรือเก็บค่าขนส่งปลายทาง